Finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst

Kan een oud-werkgever zich beroepen op een relatie/concurrentiebeding wanneer in de vaststellingsovereenkomst (beëindiging arbeidsrelatie) een finaal kwijtingsbeding is opgenomen?

In de vorige nieuwsbrief heeft u er al een stukje over kunnen lezen. Uw fantastische nieuwe baan is net begonnen. U bent dolblij op uw nieuwe plek want de vorige werkgever was niet zo’n fantastische vent. Na een paar maanden gaat de telefoon en uw oud-werkgever zegt dat u aan uw relatiebeding/concurrentiebeding bent gebonden. Wat nu?

Een arbeidsovereenkomst kan behalve door ontbinding bij de kantonrechter of door opzegging bij het UWV met toestemming ook eindigen met wederzijds goedvinden. Partijen spreken met elkaar af wat zij willen vastleggen in de vaststellingsovereenkomst en spreken bijna in alle gevallen met elkaar af dat zij niet meer van elkaar te vorderen hebben. De zogenoemde finale kwijting. Op het eerste gezicht lijkt dit altijd te gaan om een financiële afrekening tussen de werkgever en de werknemer. Dit ligt toch iets genuanceerder. Het slaat namelijk ook op het relatie/concurrentiebeding.en het bestaansrecht hiervan.

De vraag of de inhoud van de vaststellingsovereenkomst nu alles omvattend is of dat een beroep op het beding over finale kwijting zal slagen, hangt mede af van de uitleg die partijen hieraan mogen geven (Haviltex) Hoewel de tekst van de overeenkomst een belangrijk aanknopingspunt biedt, gaat het uiteindelijk om de bedoeling van partijen en wat zij ven elkaar over en weer mochten begrijpen. De omstandigheden en de context spelen hierin een belangrijke rol.

Een rechter zou bijvoorbeeld de volgende beoordelingen mee kunnen wegen:contract tekenen
– Hebben partijen zich laten bijstaan door een jurist?
– Welke afstand is er tussen de oude en de nieuwe werksituatie?
– In hoeverre wordt het de werknemer onmogelijk gemaakt ergens anders een baan te vinden?
– Betreft het soort werk een hele specifeke branche?
– Is het concurrentiebeding uit de arbeidsovereenkomst wel opgenomen in de vaststellingsovereenkomst?

Zowel werkgever als werknemer moeten afspraken rondom het concurrentiebeding niet lichtzinnig opvatten. Wat telt in deze zijn de omstandigheden van het geval.

Tip: Omschrijf zo helder mogelijk wat u samen wilt vastleggen. en win bij twijfel direct advies in bij Groene Hart Juristen.

Auteur: mr. W.O. Dijkstra

wynold_maart2016_01