Concurrentiebeding

Hoe zit het ook alweer?

Het is niet langer meer mogelijk om in een tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Dat betekent dat een tijdelijke kracht in alle vrijheid naar een concurrerende organisatie kan overstappen. XpertHR legt uit wanneer je een uitzondering mag maken op deze regel en voor wie deze geldt.

Het verbod op een concurrentiebeding geldt alleen voor tijdelijke contracten. In contracten voor onbepaalde tijd mag het concurrentiebeding wel blijven bestaan. Ook voor tijdelijke contracten zijn er uitzonderingen mogelijk, mits je als werkgever kunt aantonen waarom het in stand houden van het concurrentiebeding van groot belang is.

Schade aanbrengen

Hiervoor moet een werkgever een motivering schrijven. Deze moet inhouden dat en waarom de werknemer grote schade kan aanbrengen als er geen concurrentiebeding wordt vastgelegd. Wil je weten of het redelijk is om een uitzondering op de regel te maken? Dan moet je de volgende vragen met een volmondig ‘ja’ kunnen beantwoorden:

  • Kan de werknemer met de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan bij de werkgever daadwerkelijk schade aanrichten als hij bij een concurrent gaat werken?
  • Is de eventuele schade die de werknemer zou kunnen aanrichten substantieel voor deze werkgever?
  • Is het concurrentiebeding voldoende specifiek? Verbiedt het slechts die specifieke handelingen die de werkgever daadwerkelijk schade kunnen berokkenen?
    – Een ontwerper van boekhoudprogramma’s kan het bijvoorbeeld niet worden verboden om bij een ander IT-bedrijf te gaan werken, maar misschien wel om te gaan werken voor een ander IT-bedrijf dat boekhoudprogramma’s ontwerpt.
  • Is het concurrentiebeding redelijk?
    – In een tijdelijk contract van zes maanden zal een concurrentiebeding met een duur van anderhalf jaar waarschijnlijk niet redelijk zijn. Evenmin zal een concurrentiebeding dat verbiedt wereldwijd werkzaam te zijn in een bepaalde branche snel als redelijk kunnen worden bestempeld.

Relatiebeding

De nieuwe regel maakt onderdeel uit van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die sinds 1 januari 2015 is ingegaan. Het verbod op het concurrentiebeding geldt ook voor het relatiebeding, het poachingbeding (het verbod om werknemers van de ex-werkgever over te halen om ook weg te gaan) of een ander beding dat een werknemer belemmert om na zijn/haar dienstverband bij een andere werkgever in dienst te treden.

Net als het concurrentiebeding is er ook het √©√©n en ander veranderd in de proeftijd. In een tijdelijk contract mag Überhaupt geen proeftijd meer worden opgenomen. Maar dat kun je anders organiseren.

Bestaande contracten

Het concurrentiebeding is alleen van toepassing op tijdelijke contracten die na 1 januari 2015 zijn gestart. Bestaande concurrentiebedingen in al bestaande tijdelijke contracten blijven wel gewoon geldig. Wordt een bestaand tijdelijk contract verlengd, dan moet het concurrentiebeding er alsnog uit. Is een concurrentiebeding van groot belang, dan is het het overwegen waard om toch een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan. Daarin mag het concurrentiebeding gewoon blijven staan.