De toekomst van de jurist

Hoe ziet deze toekomst eruit?

Een interessante vraag waarbij deels opleiding en scholing een bepalende rol spelen en deels technologie en maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld. Het moge duidelijk zijn dat het vak jurist of advocaat, welke termen ik nu even door elkaar heen gebruik niet zal uitsterven. Het vak wordt al van oudsher uitgeoefend. Denk aan het prachtige verhaal van Salomo’s wijze rechtspraak waarbij twee hoeren voor Salomo stonden. Zij hadden beiden een baby gebaard waarbij het ene kind is overleden en de andere nog leefde. Sterker nog, de baby lag waarschijnlijk in een bedje ernaast op zijn duim te zuigen in zijn eigen onschuld. Van wie was de baby die nog leefde? De twee vrouwen beschuldigden elkaar immers dat zij de baby bij elkaar hadden weggehaald. Toen Koning Salomo hun verhaald had aangehoord vroeg hij om een zwaard. Het hele verhaal is te lezen in 1 Koningen 3 vers 16 – 28.

De vrouw in het wit verhindert dat de soldaat haar kind in tweeën hakt.

De vrouw in het wit verhindert dat de soldaat haar kind in tweeën hakt.

Ook de apostel Paulus moest het opnemen tegen een advocaat en andere wetsdienaars. Het verhaal is het beste te lezen vanaf Handelingen Hoofdstuk 22 t/m 26. Het feit dat hij een beroep deed op het Romeins staatsburgerschap was al een grote redding.

Het vak jurist of advocaat staat nog stevig in het zadel en dit zal blijven zolang deze wereld bestaat. Maar het nodige zal veranderen door de tijd heen. We krijgen steeds meer online applicaties die een wezenlijke invloed hebben de toekomst van de jurist.

Ik las een interessant artikel van Jan Smits Hoogleraar Europees Privaatrecht welke is gepubliceerd op 29 januari 2014. Voor het gemak volsta ik met een verwijzing via de hyperlink hieronder http://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/tabid/126/articleType/ArticleView/articleId/2127/De-toekomst-van-de-jurist.aspx

Hieronder een stuk geciteerd over het vraagstuk waarom er sprake is van een verminderde populariteit van de rechtenstudie. Dit heeft namelijk ook te maken met het toekomstbeeld van de jurist.

Maar wat is dan de reden voor de verminderde populariteit van Rechten? Deels is dit te wijten aan een mislukt experiment met de invoering van een numerus clausus. Maar het zou kortzichtig zijn om alleen dat als de oorzaak te zien. De juridische opleiding in Nederland ‘die qua verplichte vakken voor diegenen die als advocaat of rechter willen werken in de afgelopen vijftig jaar onveranderd is gebleven’ verdient een fundamentele hervorming en een nieuw elan. De wereld waarin onze afgestudeerden zullen werken is niet die van Grisham of Pleidooi, maar is er een van een sterk geglobaliseerde praktijk, online-geschillenbeslechting en internetgerechten. Laat het recht van de toekomst de opleiding bepalen.

Waar Hoogleraar Jan Smits op doelt is dat het vak vijftig jaar lang onveranderd is gebleven. Pleidooien zullen steeds minder plaatsvinden en geschillenbeslechting zal steeds vaker online gebeuren. Zie ook de tegenwoordige e-rechtspraak waarbij een zaak via email bij de kantonrechter wordt ingediend en behandeld en geoordeeld. Het gaat in eerste instantie om kleine belangen wat nog duidt op een proef.

Meer zakelijke relaties en persoonlijke benaderingen

We zien enerzijds meer geschillenbeslechting via het internet en ook schriftelijk. Maar aan de andere kant wordt er ook een ander toekomstbeeld verwacht van de jurist, namelijk dat er een meer persoonlijke aanpak is richting de cliënt. Dat het niet meer draait om geld verdienen en welvaart maar meer om relaties. Duurzame relaties waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer, jurist en cliënt elkaar beter kennen en meer gebaseerd is op vertrouwen.

En dit geeft ook talloze voordelen. De cliënt, wij spreken inmiddels van klant, kent je en heeft een vertrouwensbasis met je. Vanuit de jurist kent deze ook zijn klant, zijn achtergrond en hoeft niet opnieuw in de zaak te duiken om te kijken met wie hij van doen heeft. Een duurzame relatie zal op den duur een keer op de proef worden gesteld en dan weet je werkelijk wat je aan elkaar hebt. Is de jurist integer en vecht deze voor zijn klant dan zal hij daar de vruchten van plukken. Wie zaait zal oogsten maar dat kan twee kanten opgaan. Een goede oogst of een slechte oogst.

Onze klanten sluiten inmiddels abonnementen met ons af. Zij betalen een vaste maandelijkse prijs en weten daarmee op voorhand wat zij aan kosten kwijt zijn. Een juridisch pakket zoals dat bij ons wordt genoemd kan op maat worden gemaakt. Zo houd je de aanpak persoonlijk en kan de klant er nuttig gebruik van maken. Hij of zij heeft gewoon aanspraak op de zaken uit het pakket dat wordt afgenomen. Het is zelfs heel erg kostenbesparend. Zo hebben wij voor diverse klanten incasso’s ge√Ønd die onderdeel uitmaken van het juridisch pakket. Zij konden daar direct aanspraak op maken maar nog mooier is dat wij op voorhand al waren ingelicht door deze klanten. Waarschijnlijk gaat onze klant niet betalen, zeiden ze. Daardoor konden wij al een dossier voorbereiden zodat er over en weer snel geschakeld kon worden. In de basis kan de klant altijd juridische vragen en ondernemers vragen aan ons stellen. Dit maakt integraal deel uit van een juridisch pakket.

Is dit de toekomst van de jurist. Nee, ik denk het niet, het is het tijdperk van nu. Nu investeren in je klant, dat blijft wel even maar nu moeten we alweer klaar zijn voor de veranderingen over 5 of 10 of 20 jaar.

Heb jij goede ideeën voor de toekomst en wil je met ons meedenken, stuur dan een email naar wynold@groenehartjuristen.nl

www.groenehartjuristen.nl

mr. Wynold Dijkstra

foto Wynold met baard