De vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst, ook wel ‘beëindigingsovereenkomst’ genoemd, is de overeenkomst waarbij de werkgever en de werknemer vrijwillig en met wederzijds goedvinden het dienstverband beëindigen.

In deze overeenkomst worden de gemaakte afspraken tussen de werkgever en de werknemer opgenomen.

Onderhandeling

Aan het sluiten van de vaststellingsovereenkomst gaat een onderhandelingstraject vooraf. De voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst worden hierbij besproken. Dit maakt het onderhandelingstraject een zeer belangrijk onderdeel. De vaststellingsovereenkomst moet uiteindelijk aanvaardbaar zijn voor zowel de werkgever als de werknemer. Wij helpen en adviseren u graag bij deze onderhandelingen.

Kenmerken

De vaststellingsovereenkomst is een zeer gemakkelijke manier om het ontslag te regelen. Door middel van de vaststellingsovereenkomst kan namelijk een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter vermeden worden.

Daarnaast is de inhoud van de vaststellingsovereenkomst vormvrij. Dit betekent dat de overeenkomst zonder bepaalde vormvoorschriften tot stand kan komen.

Belangrijke aandachtspunten

Oplettendheid is geboden bij het beëindigen van het dienstverband door middel van de vaststellingsovereenkomst.

Zorg er daarom voor dat de voorwaarden schriftelijk bevestigd worden. In veel gevallen zullen de voorwaarden in de overeenkomst mondeling doorgelopen worden. Dit is toegestaan, omdat de inhoud van de vaststellingsovereenkomst vormvrij is. Voor uw eigen naslagwerk en eventueel juridisch advies is het belangrijk om altijd te vragen naar een schriftelijke bevestiging van de afgesproken voorwaarden.

In sommige gevallen heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 heeft de werknemer bijna altijd recht op een transitievergoeding. In enkele situaties geldt dit niet. Dit is afhankelijk van de situatie van ontslag. Indien twijfels bestaan over het recht op een transitievergoeding, kunnen onze juristen u hierin van een advies voorzien.

De werkgever dient te allen tijde de geldende opzegtermijn in acht te nemen. Deze opzegtermijn geldt op grond van de wet, CAO of de arbeidsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst is WW-veilig. Dit betekent dat de werknemer recht heeft op een WW-uitkering indien een vaststellingsovereenkomst wordt aangegaan. Hiervoor dient echter wel aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Laat u hierover altijd goed adviseren.

Kosteloze juridische controle

Wilt u door een van onze juristen laten controleren of alle belangrijke punten in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen? Dat kan! Wij kunnen deze controle zelfs gratis voor de werknemer uitvoeren. Als wij het concept van de overeenkomst ontvangen, kunnen wij in contract treden met de werkgever, en zijn zullen wij een vergoeding van de werkgever vragen. In veel gevallen is in de vaststellingsovereenkomst al een voorziening opgenomen voor juridische dienstverlening.

Neem vrijblijvend contact met ons op via 088-1165500 of via info@groenehartjuristen.nl