Bij kerst denk je aan een gezellige tijd met familie en vrienden. Samen eten aan een gezellig gedekte tafel, mensen die lachen. De feestdagen zijn voor de meeste mensen hele fijne dagen. Maar voor sommige mensen levert deze tijd juist extra spanning op. Als je gescheiden bent en ook samen kinderen hebt, moet je afspraken maken over de zorg van de kinderen tijdens welke feestdag en hoe alles geregeld wordt. Dit kan zorgen voor stress en spanning tussen de onderlingen partijen. 

Echtscheidingsprocedure

Het regelen van een echtscheiding kost vaak veel meer tijd dan je van te voren verwacht. Soms kunnen er zelfs jaren overheen gaan voordat de scheiding definitief uitgesproken wordt door de rechter. Een echtscheidingsprocedure verloopt altijd via de rechtbank, daarbij ben je dan verplicht om 

een advocaat in te schakelen. 

De afspraken met betrekking tot de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan, welke ook ingediend moet worden bij de rechtbank. In een ouderschapsplan staat bijvoorbeeld hoe jullie communiceren en andere afspraken over bedtijden en zakgeld. 

Communicatie 

Ook als deze afspraken zijn vastgelegd in het ouderschapsplan blijft een goede communicatie tussen ouders heel belangrijk. Met name tijdens de kerstperiode ontstaan vaak discussies over de zorg van de kinderen. Bij welke ouder zijn de kinderen tijdens welke feestdag? Wordt dit ieder jaar afgewisseld, of reizen de kinderen tussen de 

feestdagen op en neer? 

Het is belangrijk om op tijd te starten met de communicatie over de feestdagen. Op het laatste moment afspraken maken, zorgt er vaak voor dat de communicatie minder soepel verloopt. Leg deze afspraken over de feestdagen bijvoorbeeld ook vast in het ouderschapsplan. Hierbij kan afgesproken worden in welke jaren de kinderen bij welke ouder de feestdagen zullen doorbrengen. Als hier geen afspraken over gemaakt zijn, gelden de normale afspraken uit het ouderschapsplan. Dit kan betekenen dat je dan kerst zonder je kinderen viert omdat het precies zo uitkomt.

Hulp

Indien je er toch samen niet uitkomt, is het verstandig om een mediator in te schakelen. Met een persoonlijke benadering en hulp van een mediator kunnen de juiste afspraken gemaakt worden. Hierbij zal gezocht worden naar een eerlijke oplossing voor alle betrokkenen. 

Het belangrijkste is dat rekening gehouden wordt met de wensen van de kinderen. Hierbij laat je de kinderen niet zelf beslissen, maar worden zij wel betrokken in het proces. Op deze manier zijn het voor iedereen fijne feestdagen en kan iedereen op zijn of maar manier van genieten. Wij wensen u fijne feestdagen!