Verhuurder zegt huur bedrijfsruimte op voor eigen gebruik

Een verhuurder verhuurt een hotelpand in Amsterdam. De huurder is de beheerder van dit hotel.

Deze verhuurder zal echter veel meer rendement kunnen behalen met het zelf beheren van het hotel, in plaats van slechts de verhuur van het pand. De verhuurder zegt daarom de huur op. De vraag hierbij is: heeft de verhuurder in dit geval het recht om de huur op te zeggen?

Huurbeschermingsregels kunnen de opzegging van de huur in de weg staat.

In deze zaak ging het om een verordening tot beëindiging van een huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte (HR 1 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:494). Op grond van artikel 7:290 van het Burgerlijk Wetboek gelden dan bijzondere huurbeschermingsregels. Bij de afweging of dit van toepassing is, moeten alle omstandigheden van het geval meegenomen worden. Hierbij moet onder andere, en dit is van groot belang, het pand van wezenlijk belang zijn voor de verhuurder. Dus: had de verhuurder het pand dringend nodig voor eigen gebruik?

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de verhuurder het hotelpand niet dringend nodig had voor rendementsverbetering. De verhuurder had ten tijde van deze uitspraak vrij recentelijk de keuze gemaakt om het hotelbedrijf te verkopen aan de huurder en daarmee van de extra winst door middel van zelfexploitatie af te zien.

Een huurgeschil zoals hierboven is niet ongebruikelijk. Op het moment dat u te maken krijgt met een dergelijke kwestie, is het belangrijk om te weten wat uw rechten zijn.

Huurbescherming

De verhuurder is niet vrij om alles op te nemen in het contract. Vanuit de wet geldt een bepaalde huurbescherming waardoor niet alle bepalingen in een huurovereenkomst opgenomen mogen worden. Voor het opnemen van dergelijke bepalingen is eerst goedkeuring door de rechter vereist.

Of u als huurder recht heeft op huurbescherming, hangt af van welke vorm van huur u bent aangegaan. Alleen indien sprake is van de huur van een middenstandsbedrijfsruimte heeft u recht op huurbescherming.

Juridische bijstand

Onze juristen staan klaar voor zowel de huurder als verhuurder. Voor de particuliere klanten bieden wij binnen het abonnement de module ‘Huis en Wonen’ aan. Binnen ons zakelijk abonnement bieden wij een bedrijfspandmodule aan. Hiermee heeft u direct ondersteuning en geniet u een gereduceerd uurtarief.

Wij bieden u hulp bij het opstellen, nazien, beëindigen of ontbinden van een huurovereenkomst.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via 088-1165500 of info@groenehartjuristen.nl