Herroepingstermijn bij internet- en telefoondiensten

Het lijkt eeuwen geleden dat onze moeders eens per jaar de papieren catalogus (telefoonboekformaat) van de bekende postorderbedrijven in de brievenbus kregen. Bestellen ging door het opsturen van een antwoordkaart en later per telefoon. Zo’n week of twee later werden de artikelen thuisbezorgd “7 dagen op zicht”. 7 dagen om te passen en uit te proberen. Niet goed, bestelling terug en dan kwam er geen rekening. Prima geregeld.

Met de komst van internet in onze huishoudens is kopen op afstand de normaalste zaak van de wereld geworden. Ik kan niets bedenken wat niet via internet kan worden aangeschaft. Leveranciers hanteren, net als de oude postorderbedrijven, een zichttermijn om het toegestuurde product te kunnen beoordelen. Een (koop)overeenkomst komt immers pas tot stand wanneer partijen de uitdrukkelijke wil hebben geuit (in welke vorm dan ook) de overeenkomst te willen sluiten. Die uitdrukkelijke wil kan niet worden gevormd zonder het product te hebben gezien, gepast, gevoeld of getest. Om de verschillende zichttermijnen van leveranciers gelijk te trekken geldt nu een wettelijke zichttermijn (herroepingstermijn) van 14 dagen. Die termijn geldt voor elke consumentenkoop op afstand.

Bij telefoon/internet/tv providers doet zich iets opmerkelijks voor. In hun Algemene Voorwaarden hanteren zij netjes een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf het moment van de bestelling. Echter is de klant nooit vanaf het moment van zijn bestelling via de nieuwe provider aangesloten. Een nieuwe aansluiting duurt vaak drie weken of men moet de opzegtermijn van een maand of langer bij de oude provider uitzitten. Op het moment dat men daadwerkelijk de telefoon, internet of tv aansluiting via de nieuwe provider kan beoordelen is de herroepingstermijn al lang en breed voorbij en zit men dus aan het abonnement vast.

Wij zijn dit fenomeen in onze praktijk meerdere malen tegengekomen. Providers, die met grof geschut proberen klanten -die na een volgens hen verstreken herroepingstermijn hebben opgezegd- alsnog tot betaling van een abonnement proberen te dwingen. Wij hebben daar succesvol bezwaar tegen gemaakt. Inmiddels is er ook jurisprudentie beschikbaar, waarin de rechter oordeelt dat de herroepingstermijn pas ingaat op het moment dat de service daadwerkelijk is geleverd en kan worden beoordeeld.

Bent u ook in zo’n vervelende situatie beland met uw provider, laat u dan niet intimideren door incassobureau’s om onverschuldigde kosten te betalen, maar meldt u zich zo spoedig mogelijk bij Groene Hart Juristen!

Door een van onze juristen