Het belang van algemene voorwaarden

Zowel de consument als ondernemer heeft regelmatig te maken met algemene voorwaarden.

Het op de juiste manier toepassen van algemene voorwaarden begint met het hebben van de juiste kennis van of goede hulp bij het opstellen van de algemene voorwaarden.

Het is niet verplicht om gebruik te maken van algemene voorwaarden. Als je als onderneming diensten levert of producten verkoopt is het echter wel belangrijk om alle voorwaarden met betrekking tot het verkopen en leveren vast te leggen.

Kenmerken

Algemene voorwaarden zijn de bedingen die bestemd zijn om in meerdere overeenkomsten opgenomen te worden. Dit vloeit voort uit wetsartikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek. Algemene voorwaarden worden dus opgesteld met de intentie om op meerdere overeenkomsten van toepassing te kunnen zijn.

Dit maakt het gebruik van algemene voorwaarden zo handig, want niet bij iedere nieuwe overeenkomst is opnieuw onderhandeling nodig over de voorwaarden van deze overeenkomst. In de algemene voorwaarden kunnen echter geen kernbedingen opgenomen worden. Dit zijn de bedingen die tot de essentialia van de overeenkomst behoren.

Door middel van de algemene voorwaarden kan de onderneming bijvoorbeeld haar aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk uitsluiten.

Daarnaast kunnen algemene voorwaarden bescherming bieden tegen de risico’s van eventuele conflicten. Uw klant kan failliet gaan na de aankoop van een product van uw onderneming of uw klant betaalt niet. Beide situaties zijn voorbeelden van dergelijk conflictsituaties. Deze conflicten kunnen veel geld kosten voor de onderneming. Met het gebruik van algemene voorwaarden kunnen deze situaties vermeden worden en onnodig hoge kosten voorkomen worden.

Wordt niet alles ook bij wet geregeld?

Het antwoord hierop is kortgezegd ‘nee’. Voor bepaalde situaties bestaan wettelijke regels. Regels met betrekking tot de koopovereenkomst zijn bijvoorbeeld in de wet opgenomen. De wet regelt echter lang niet alle zaken die u als ondernemer wel graag in de algemene voorwaarden zou willen terugzien. Erop vertrouwen dat alle voor u belangrijke voorwaarden geregeld worden door de wet, is dus niet terecht.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden voor uw onderneming dienen met zorg te worden samengesteld. Op grond van de artikelen 6:236 en 6:237 van het Burgerlijk Wetboek gelden namelijk de zwarte en grijze lijsten voor algemene voorwaarden. Indien een beding binnen één van deze lijsten valt, kan dit betekenen dat dit beding als onredelijk bezwarend wordt beschouwd. Het rechtsgevolg hiervan kan zijn dat het beding vernietigbaar is.

In het geval van een business to business overeenkomst vinden de bovengenoemde lijsten geen toepassing. Binnen deze overeenkomsten is dus sprake van meer vrijheid, maar ook hier gelden bepaalde grenzen.

Oplettendheid, oog voor detail en kennis van de wet- en regelgeving zijn daarom noodzakelijk bij het opstellen van algemene voorwaarden. Laat u hierbij daarom adviseren door een jurist.

Actualiteit

Zorg daarnaast voor actuele algemene voorwaarden. Er kunnen zich veranderingen voordoen die vragen om een update van uw algemene voorwaarden. Dit betreft bijvoorbeeld nieuwe wetten en regels. Neem hierbij als voorbeeld de in 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wet- en regelgeving verandert continue en het is belangrijk dat uw algemene voorwaarden hierop aansluiten.

Daarnaast bent u als ondernemer waarschijnlijk volop bezig met het analyseren van de processen en samenwerkingen binnen uw onderneming. Hierbij kunnen verschillende pijnpunten naar voren komen. Enkele van deze punten zijn al op te lossen door middel van het opnemen van een beding in uw algemene voorwaarden. Ook om deze reden is een regelmatige update van uw algemene voorwaarden van groot belang.

Wij helpen u graag

Wilt u uw huidige algemene voorwaarden door een kritische blik laten controleren? Wilt u zelf uw algemene voorwaarden opstellen door middel van onze modelvoorwaarden? Of wilt u uw algemene voorwaarden laten opstellen door een van onze juristen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden. Onze juristen staan voor u klaar.