Hoogte incassokosten?

Dien hier uw vordering in aanvraag incasso

Heeft u een rekening niet (op tijd) betaald? Dan mag de schuldeiser kosten bij u in rekening brengen om het openstaande bedrag van u te krijgen. Dit zijn incassokosten. Hoeveel de schuldeiser maximaal in rekening mag brengen, is wettelijk vastgelegd.

Jurist Woerden

juridisch web

Maximale incassokosten

De maximale incassotarieven zijn percentages van het openstaande bedrag:

Factuurbedrag (zonder rente)  Maximale incassokosten in percentages

Over de eerste € 2500*  15%

Over de volgende € 2500  10%

Over de volgende € 5000   5%

Over de volgende € 190.000  1%

Over het meerdere   0,5%

* Er geldt een minimum van € 40. Dit betekent dat u voor rekeningen die lager zijn dan € 267 meer dan 15% incassokosten betaalt.

Rekenvoorbeeld

U heeft een bankstel gekocht van € 3.500. U heeft de rekening niet op tijd betaald. Uw incassokosten zijn: 15% over de 1e €2.500 (= € 375) en 10% over de volgende € 1.000 (€= 100). In totaal betaalt u € 475.

Meerdere openstaande rekeningen

Heeft u meerdere openstaande rekeningen? Dan worden de incassokosten berekend over het totaal van de rekeningen waarvoor u wordt aangemaand. Bent u al een keer aangemaand om het openstaande bedrag te betalen en maakt u daarna een nieuwe schuld? Dan mogen er over de nieuwe schuld ook incassokosten in rekening worden gebracht.

Heeft uw bedrijf een schuld? Dan is het niet wettelijk verplicht om de incassokosten over het totaal te berekenen.

Verdien aan uw juridisch pakket

Tarieven gelden voor schuldeiser en incassobureau

Het maakt niet uit wie het openstaande bedrag op u verhaalt. Dit kan de schuldeiser zelf zijn of een incassobureau die de schuldeiser heeft ingeschakeld. Zij moeten zich beiden houden aan de maximale tarieven.

Alleen ondernemingen onderling mogen in een overeenkomst afwijken van de tarieven. Heeft uw bedrijf geen overeenkomst met de onderneming waar u de schuld heeft? Dan geldt de wettelijke regeling.

Overige kosten

Een schuldeiser of incassobureau mag geen overige kosten in rekening brengen voor het innen van het bedrag. Dus zij mogen niet naast de incassokosten ook nog aanmaningskosten, herinneringskosten of administratiekosten in rekening brengen. U bent wel wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag of de overeengekomen rente.

Ook kan het incassobureau btw berekenen over de incassokosten. Dit mag alleen als de schuldeiser zelf niet btw-plichtig is. In dat geval wordt de btw bij u in rekening gebracht.

spookfacturen-aangepakt

Eerst een betalingsherinnering

De schuldeiser moet minimaal 1 betalingsherinnering (aanmaning) sturen, voordat hij incassokosten bij u in rekening mag brengen. U moet 14 dagen de tijd krijgen om de rekening alsnog te betalen. Als u dan niet heeft betaald, moet u de incassokosten betalen. In de betalingsherinnering moet staan hoe hoog de incassokosten zijn als u niet (op tijd) betaalt.

Heeft uw bedrijf een schuld? Dan is de schuldeiser niet verplicht uw bedrijf een aanmaning te sturen.

Te hoge incassokosten in rekening gebracht

Wilt u de rekening niet betalen omdat de incassokosten niet kloppen? Bespreek dit dan eerst met de schuldeiser. Of met het incassobureau, als de schuldeiser die heeft ingeschakeld. Probeer er samen uit te komen. Als dit niet lukt, kunt u een klacht indienen.

Een juridisch pakket met een incassomodule? Wij bieden u veel voordeel!

Download hier uw informatiefolder juridische pakketten .

Wilt u een juridisch pakket aanvragen? Vul ons Aanvraagformulier juridisch pakket in.

Algemene voorwaarden maken een belangrijk deel uit van de overeenkomst en daarmee ook voor incasso’s. Wij beoordelen graag uw algemene voorwaarden en spreken daarna een prijs met u af. Download hier de vragenlijst voor uw algemene voorwaarden Algemene voorwaarden vragenlijst

Wij maken het voor u op maat.

Wij maken het voor u op maat.