Hulp bij ontslag

Hulp bij ontslag is belangrijk omdat u anders uw WW-rechten kunt verspelen. Of u krijgt een lagere Transitievergoeding dan waar u recht op heeft.

Of u aanspraak kunt maken op een WW-uitkering hangt af of u zelf ontslag heeft genomen of dat u bent ontslagen. Als u zelf ontslag heeft genomen dan bent u verwijtbaar werkloos. Als u wordt ontslagen dan heeft u in de meeste gevallen kans op een Transitievergoeding. U ontvangt dan een vaststellingsovereenkomst met een voorstel van de werkgever voor een einde van het dienstverband. In dat geval is er sprake van ontslag. Het dienstverband eindigt met wederzijds goedvinden. Groene Hart Juristen adviseert u in dat geval om hulp bij ontslag te zoeken.

Om de juiste Transitievergoeding te berekenen kunt u niet altijd uitgaan van het laatst verdiende loon. Als u ziek bent geworden krijgt u meestal minder loon. De vraag is dan of de werkgever een goede berekening maakt ten opzicht van het loon dat u verdiende voordat u ziek was of nadat u ziek was.

mr. Sandberg-Nelemans is een van onze arbeidsrechtspecialisten die werkzaam is voor Groene Hart Juristen en u graag verder helpt.

U kunt ook ontslagen worden omdat er een reorganisatie binnen het bedrijf plaatsvindt. Meestal ontvangt u dan naast uw vaststellingsovereenkomst een sociaal plan. De juristen van Groene Hart Juristen kunnen het voorstel controleren of voor u onderhandelen voor een hogere ontslagvergoeding. In 90% van de gevallen lukt dit. Rechtshulp bij ontslag is erg belangrijk. Teken dan ook nooit zomaar iets. Bij Groene Hart Juristen krijgt u direct hulp en rekenen wij vaste tarieven. Meld uw geschil kosteloos bij ons.