Hoe is het gesteld met de aansprakelijkheid van een uitgetreden vennoot?

Hoe is het gesteld met de aansprakelijkheid van een uitgetreden vennoot? Voordat ik een antwoord geef op deze vraag zal ik eerst de feiten van een voorbeeld uit eigen ervaring weergeven. Wat was er aan de hand?

Buurman en buurman (fictieve naam) hebben samen een VOF. Deze VOF was een handelsonderneming en exploiteerde een webwinkel. De VOF gaf aan VNU een opdracht (voor haar rekening) tot het plaatsen van advertenties in Tweakers Pricewatch Manager. Hiervoor was een overeenkomst afgesloten, die op 20 januari 2009 was afgesloten. De overeenkomst is namens de VOF ondertekend door buurman en buurman.

Het contract werkte op basis van een abonnement en er werd iedere maand achteraf gefactureerd, op basis van de geregistreerde clicks met een minimum van € 75,- ex BTW met uitzondering van de eerste factuur. De overeenkomst van het abonnement is flexibel en kent geen minimale contractduur. Het abonnement is opzegbaar met inachtneming van één kalendermaand.

Op 10 augustus 2009 is de VOF ontbonden en is één buurman verdergegaan in de vorm van een eenmanszaak. De handelsnaam, het e-mailaccount en de webadressen zijn na de ontbinding toebedeeld aan buurman. Hij ging zelfstandig verder, terwijl de andere buurman uit de VOF is gestapt.

Op 16 september 2009 (kort na de ontbinding) stuurde VNU een brief, dat er een betalingsachterstand was opgelopen. Deze brief was gericht aan de handelsonderneming als zijnde een VOF. VNU vordert naar aanleiding van de betalingsachterstand een bedrag van € 2.786,97, te vermeerderen met wettelijke rente over € 2.298,44, vanaf 9 juni 2011 en veroordeling van de kosten in het geding.

De kantonrechter heeft de vordering tot een bedrag van €2.486,97 toegewezen.

aansprakelijkheid uitgetreden vennoot

Wat zijn de overwegingen van de kantonrechter?

De kantonrechter overwoog dat buurman, ondanks zijn uittreding, uit de VOF gehouden is het door VNU gevorderde bedrag te betalen, omdat de verbintenis voortvloeit uit de overeenkomst die voor de uittreding met de VOF is gesloten. De buitengerechtelijke kosten wees de kantonrechter af.

In hoger beroep

Buurman stelt vervolgens in hoger beroep dat hij niet kan worden aangesproken tot betaling van de facturen in deze zaak, omdat hij per 1 augustus 2009 is uitgetreden uit de VOF. De facturen dateren van na die datum en er is wel een overeenkomst die gesloten is ten tijde van het bestaan van de VOF, maar de facturen zijn ontstaan ná zijn uittreding en vervolgens ontbinding van de VOF.

Wat zegt de wet over de aansprakelijkheid van uitgetreden vennoot

In artikel 18 Wetboek van Koophandel is bepaald dat in de vennootschap onder firma elk der vennoten, wegens de verbintenissen van de vennootschap, hoofdelijk is verbonden. De uitgetreden vennoot [buurman] is na zijn uittreding tegenover schuldeisers van de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen, die voor zijn uittreden zijn aangegaan. VNU vordert in deze zaak bij het Hof, betaling van de bedragen die na het uittreden van de vennoot verschuldigd zijn op grond van de duurovereenkomst die gesloten was ten tijde van de VOF.

Wat zijn de overwegingen van het Hof?

Het Hof beslist dat het op de weg van buurman lag om VNU ervan op de hoogte te stellen dat hij was uitgetreden uit de VOF. En dat andere buurman de onderneming zelfstandig zou voortzetten in de vorm van een eenmanszaak. Dan wel had buurman de overeenkomst met VNU moeten opzeggen.

VNU kon zich ten tijde van de overeenkomst verhalen op buurman en buurman, die hoofdelijk waren verbonden. Ze mochten er van uitgaan dat dit zo was, totdat hierop tegenbericht zou zijn gekomen. VNU had door raadpleging van het handelsregister kunnen weten dat de VOF was ontbonden, maar dit zou gezien de aard van de overeenkomst impliceren dat zij regelmatig het handelsregister zou moeten raadplegen om te kijken of er een wijziging zou zijn opgetreden om na te gaan of zij mogelijk zou worden benadeeld in haar verhaalpositie. Het Hof stelt dat dit redelijkerwijs niet gevraagd kan worden van VNU.

Of buurman VNU heeft ingelicht, of dat de overeenkomst is opgezegd, is in deze zaak niet vast komen te staan.

Conclusie

Dit betekent in deze uitspraak dat buurman in beginsel aansprakelijk is voor de schulden van de (voormalige) vennootschap. Ook indien deze eerst na zijn uittreden opeisbaar zijn geworden. Het enige wat nog roet in het eten kan gooien is dat het voor VNU onmiskenbaar duidelijk had moeten kunnen zijn dat de VOF van buurman en buurman is ontbonden, maar dan moet men van goede huize komen als men wil dat een beroep hierop zal slagen. De aansprakelijkheid uitgetreden vennoot is dus zeker wel wettelijk vastgelegd, maar de uitwerking hiervan kan per zaak verschillen.

mr. W.O. Dijkstra

Jurist in Woerden en werkzaam bij Groene Hart Juristen

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Bron: Hof Den Bosch 16 september 2014 ECLI:NL:GHSHE:2014:3642