Maatregelen bij GHJ omtrent Corona

De uitbraak van het coronavirus noodzaakt ons om maatregelen te treffen om de gezondheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen.

Groene Hart Juristen blijft operationeel en u kunt met een gerust hart een beroep blijven doen op onze dienstverlening. Ons kantoor blijft voor u telefonisch bereikbaar op ons kantoornummer 088 1165500 en digitaal op info@groenehartjuristen.nl of via de knop “Meld Kosteloos Uw Geschil” en de bij u bekende e-mailadressen van juristen.

Wel hebben wij besloten om de bezetting op ons kantoor te beperken. Al onze juristen werken voorlopig tot 6 april a.s. vanuit huis. Fysieke afspraken op ons kantoor en buiten kantoor zijn om die reden tot die datum niet mogelijk. Voor reeds geplande afspraken zal in overleg een nieuwe datum worden gevonden of kunnen zo mogelijk worden omgezet in een (conference) call. In een dergelijk geval zal contact met u worden opgenomen.

Inmiddels heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart a.s. de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten, met uitsluiting van urgente zaken. Deze maatregel geldt in eerste instantie tot 6 april a.s. Zodra meer informatie bekend wordt zullen wij cliënten met lopende zaken informeren.

Neemt u bij vragen gerust contact op.

Namens Groene Hart Juristen

Carla Ruijsbroek en Wynold Dijkstra