Modelovereenkomsten, waar blijft het maatwerk?

Momenteel werkt men hard aan modelovereenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (ZZP’ers) in verband met de afschaffing van de VAR. De bouwsector heeft zijn model al gepubliceerd en ook de zorg blijft niet achter.

Het belangrijkste bij het ontwikkelen van een dergelijk model lijkt te zijn, dat het criterium ‘geen werkgeversgezag’ ten behoeve van de Belastingdienst is opgenomen, zodat de Belastingdienst een verklaring van goedkeuring zal afgeven ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap van de opdrachtnemer en schijn-zelfstandigheid uitgesloten wordt.

De daadwerkelijke (inhoudelijke) afspraken tussen werkgever en werknemer blijven hierdoor vaak onderbelicht. Dit goed formuleren is namelijk maatwerk en maatwerk is simpelweg niet vast te leggen in een modelovereenkomst. De specifieke situatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is eenvoudig niet in een standaard model vast te leggen.

We hebben in onze praktijk gemerkt dat er een groeiende behoefte is ontstaan om een maatwerkovereenkomst op te laten stellen die zowel voldoet aan de eisen van Belastingdienst als aan de eisen die partijen onderling met elkaar wensen af te spreken. Of het nu gaat om een groot detacheringskantoor die werkt met Raamwerkovereenkomsten en Deelovereenkomsten of de kleine zelfstandige opdrachtgever en opdrachtnemer maakt geen verschil.

In maart 2016 doet Groene Hart Juristen dan ook een interessant aanbod aan ondernemers tot het opstellen van een maatwerkovereenkomst tussen partijen tegen een aantrekkelijk tarief.
Laat deze unieke kans niet aan u voorbij gaan. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze pagina: http://www.groenehartjuristen.nl/afschaffing-var-verklaring-arbeidsrelatie/

Bij ons staat U centraal.

mr. Wynold Dijkstra