Ondernemers, er verandert iets in het arbeidsrecht per 1 juli 2014

In het arbeidsrecht verandert er wat!

In het arbeidsrecht wordt een aantal regels op de schop genomen. Dat doet men in een wetsvoorstel met de naam “Wet Werk en Zekerheid”. De veranderingen zitten deze keer in arbeidscontracten en in het ontslagrecht. Hoe worden wetten nu aangepast? Wetten of regels mogen pas worden aangepast als dit wordt goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel inmiddels goedgekeurd op 18 februari 2014 en de Eerste kamer kijkt vandaag 8 april 2014 naar het voorstel. Dat noemen ze het voorbereidend onderzoek. Zie de website van de Eerste Kamer¬†.

Als de wijzigingen worden doorgevoerd op 1 juli 2014 dan gaat er het een en ander veranderen voor u als ondernemer. Deze veranderingen beschrijf ik hieronder.

Bij tijdelijke contracten mag er geen proeftijd meer worden afgesproken. Stel, u neemt Jan van Veen aan en hij krijgt een tijdelijk contract dat 6 maanden of korter duurt dan mag Jan van Veen geen proeftijd in zijn contract hebben. U wilt ook Piet de Koning in dienst nemen. Hij is een zeer betrouwbare man en heeft veel ervaring. U biedt hem een tijdelijk contract aan dat 12 maanden duurt. Dan mag u wel een proeftijd in zijn contract zetten.

We gaan even verder met Jan van Veen en Piet de Koning. Beide personen krijgen een tijdelijk contract. In het contract van beide mannen mag geen non-concurrentiebeding worden opgenomen. De werkgever Ronald van Vliet heeft daar 1 uitzondering op. Als Ronald van Vliet een zwaarwichtig bedrijfsbelang heeft dan mag hij wel een concurrentiebeding in het contract zetten. Dat kan bijvoorbeeld wanneer Jan van Veen of Piet de Koning in een bijzondere functie werkzaam zijn.

Als laatste verandering gaan we even terug naar het contract van Piet de Koning. Hij heeft een contract van 12 maanden en Ronald van Vliet wil het contract met Piet de Koning niet verlengen. Werkgever Ronald van Vliet ontdekt dat het contract van zijn medewerker Piet de Koning over veertien dagen op 12 maanden zit. Ronald van Vliet wilde eigenlijk het contract van Piet de Koning toch niet verlengen. Dat is dan jammer want Ronald van Vliet had uiterlijk 1 maand van tevoren Piet de Koning schriftelijk moeten informeren dat hij het contract niet gaat verlengen. Ronald van Vliet is nu 1 bruto maandsalaris extra verschuldigd aan Piet de Koning. Ook Piet de Koning moet niet stil zitten, hij moet namelijk binnen 2 maanden na het aflopen van zijn contract Ronald van Vliet aanspreken op de vergoeding van 1 bruto maandsalaris.

Ronald van Vliet moet het contract met Jan van Veen ook schriftelijk opzeggen, omdat deze zes maanden duurt. Maar let op: Is er een contract dat korter duurt dan zes maanden dan hoeft Ronald van Vliet zijn medewerker niet schriftelijk te informeren.

Wynold Dijkstra wynold

Uw jurist bij Groene Hart Juristen

wynold@groenehartjuristen.nl