Schade door bouwwerkzaamheden aan panden door aannemer en de nulmeting

Voorzorgsmaatregelen tegen bouwschade. Vooraf uzelf indekken. Is dat mogelijk?

Bouwschade en de nulmeting

Bouwschade aan uw pand en de nulmeting.

Tegenover uw pand wordt er gebouwd of gesloopt. Een aannemer die werkzaamheden verricht op de bouwplaats moet er alles aan doen om schade aan uw pand of aan een naburig pand te voorkomen. Doet een aannemer dit onvoldoende dan kan hij aansprakelijk worden gehouden voor de ontstane schade.

Nulmeting

Voordat een aannemer begint met zijn werkzaamheden is het aan te raden dat de aannemer eerst een bouwkundige nulmeting zal verrichten. Een bouwkundige nulmeting wil zeggen dat de bouwkundige staat van uw pand in kaart wordt gebracht. Daarbij wordt vastgelegd op veelal beeldmateriaal of u al reeds bestaande scheuren in muren heeft of dat uw muur nog helemaal strak is gestukt.

Oorzaken van bouwschade

Bouwschade zoals scheuren in muren, plafonds, gevels en/of kozijnen ontstaan vaak als gevolg van trillingen. Deze trillingen worden vaak veroorzaakt door  heien, het slaan met een sloopkogel, het slaan van damwanden, grondboringen of het rijden met zware voertuigen. Andere oorzaken van schades kan ook veroorzaakt worden door het tijdelijk verlagen van de waterstand of door graafwerkzaamheden.

Hieronder treft u een foto aan van een bouwschade.

Doordat u schade lijdt wilt u de kosten op de aannemer gaan verhalen. Deze schade is gebaseerd op een onrechtmatige daad en staat in artikel 6:162 in het Burgerlijk Wetboek. Omdat u als benadeelde partij de schade heeft geleden moet u aantonen dat de veroorzakende partij de schade heeft veroorzaakt. De bewijslast ligt dan ook bij u. Ook zal eerst moeten worden gekeken of de aannemer onrechtmatig heeft gehandeld. Daarbij komt het nodige kijken.

Soms komt het voor dat een aannemer weigert om de zorgvuldigheidsnormen in acht te nemen en geen bouwkundige nulmeting gaat verrichten. Hoe kunt u zichzelf dan indekken?

Voorzorgsmaatregelen

Als u vermoedt dat u schade zult gaan lijden door de werkzaamheden van de aannemer kunt u zelf ook voorzorgsmaatregelen nemen. Zeker als u in het bezit bent van een oudere woning of een monumentaal pand.

Bouwexploit

U kunt een bouwexploit naar een aannemer versturen. Een bouwexploit is een schriftelijke brief waarin u aangeeft dat u vernomen heeft dat de aannemer werkzaamheden gaat verrichten en dat u de aannemer verzoekt om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Daarnaast stelt u de aannemer al op voorhand aansprakelijk in het geval u schade mocht gaan lijden. Zorg er te allen tijde voor dat u dit bouwexploit aangetekend verstuurd. Wilt u liever dat Groene Hart Juristen dit voor u verzorgt, dan kunnen wij dit voor u verzorgen.

Een eigen nulmeting

U kunt zelf ook op beeldmateriaal uw woning of gebouw vastleggen. Zorg ervoor dat de foto’s die u maakt goed identificeerbaar zijn, dat wil zeggen dat u later kunt aanwijzen op welke plaats in uw woning of in het gebouw de foto is genomen. Zorg dat u ook kunt aantonen dat de foto vlak voor aanvang van de werkzaamheden van de aannemer is genomen. Maak daarbij foto’s van alle kamers in uw woning of uw gebouw en ook van de muren aan de buitenzijde. Zo kunt u bewijzen dat uw muren, plafonds, gevels of kozijnen nog in orde waren mocht er later toch schade ontstaan.

Heeft u vernomen dat er bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden en wilt u op voorhand advies. U kunt ook gebruik maken van onze juridische abonnementen. Iedere maand kunt u 60 minuten dienstverlening bij ons afnemen zonder dat u daarvoor een factuur ontvangt. Wilt meer informatie over onze juridische abonnementen, bekijk de informatie over onze abonnementen op deze link.