Het is bijna tijd om 2022 achter ons te laten en het nieuwe jaar 2023 in te instappen. We hopen dat je een mooi jaar hebt gehad en wensen je een goed 2023. 

Vandaag in de blog nemen we je mee in een aantal juridische veranderingen die gaan plaatsvinden. Wat verandert er voor jou?  

Werk en inkomen 

Als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, kunnen werknemers een transitievergoeding krijgen. De werkgever is de werknemer, onder voorwaarden, een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden geduurd heeft. Dit geldt op grond van artikel 7:673 van het Burgerlijk Wetboek. De transitievergoeding bedraagt nu nog maximaal € 76.000.  

Vanaf 1 januari 2023 zal de maximale transitievergoeding verhoogd worden naar € 89.000. Als het jaarsalaris hoger is dan dit bedrag, is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.  

Daarnaast stijgt ook de belastingvrije kilometervergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.  

Goed nieuws is dat in 2023 het minimumloon meer zal stijgen dan normaal. De reguliere stijging is door de inflatie niet voldoende en daarom zal ook een speciale verhoging van 8,05 % toegepast worden. Dit betekent dat een werknemer in totaal 10,15 % meer zal gaan verdienen.  

Bedrijfspand 

Ben jij als ondernemer eigenaar van een kantoorpand? Dan is een energielabel lager dan energielabel C niet meer toegestaan. Dit is bepaald door middel van een wijziging in het bouwbesluit van 2012. Deze wijziging gaat in per 1 januari 2023. Deze verandering geldt voor gebouweigenaren en ondernemers die gebruik maken van kantoorpanden.  

Bij verkoop van een bedrijfspand in 2023 moet je rekening houden met een stijging van de overdrachtsbelasting. Vanaf 1 januari 2023 zal het tarief stijgen van 8 % naar 10,4 %.  

Tegemoetkoming Energiekosten 

Gebruikt jouw onderneming relatief veel energie en valt deze daarmee onder het ‘energie-intensieve mkb’? Dan komt jouw bedrijf vanaf het tweede kwartaal van 2023 voor een tegemoetkoming in aanmerking. Deze is met terugwerkende kracht aan te vragen voor de periode vanaf 1 november 2022. Deze regeling betreft de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Een bedrijf kan een vergoeding krijgen van 50 % van de gestegen energiekosten met een maximale vergoeding van € 160.000.  

Kinderopvangtoeslag 

De kinderopvangtoeslag was tot voor kort mede afhankelijk van het aantal uren van de ouder die het minst werkt. Dit is met name voor ondernemers een lastige regeling. Voor veel ondernemers is het namelijk lastig om in te schatten hoeveel uren per maand gewerkt zal worden.  

Vanaf 2023 zal deze belemmering weggenomen worden. In 2023 is de kinderopvangtoeslag niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Deze verandering moet ervoor zorgen dat het voor ouders met jonge kinderen eenvoudiger wordt om de zorg te combineren met het ondernemen.  

Daarnaast zal de kinderopvangtoeslag niet meestijgen met de verhoging van de tarieven binnen de kinderopvang. Indien jouw onderneming een besloten vennootschap is, heeft de hoogte van de winst geen invloed op de hoogte van de kinderopvangtoeslag. De toeslag zal dan berekend worden op het vastgestelde DGA salaris.  

Indien jouw onderneming een eenmanszaak betreft is dit anders. De hoogte van de toeslag wordt dan bepaald aan de hand van de fiscale winst van jouw onderneming. Indien je meer winst behaalt, zal de toeslag dalen.  

 Bron: Rijksoverheid.nl