Van ontslagvergoeding naar transitievergoeding

Auteur: Wynold Dijkstra 20 april 2015

jurist-en-nederland-nieuwe-ontslagrecht

Voordeel of Nadeel?

Veel ondernemers stellen zichzelf de vraag of het ontslaan van personeel voor de wetswijziging op 1 juli 2015 goedkoper is of na de wetswijziging. Het antwoord is, dat hangt ervan af.

De transitievergoeding is over het algemeen goed nieuws als u medewerkers met een lang contract wil ontslaan. Als u medewerkers wil ontslaan met een korte arbeidsduur of tijdelijke contracten dan is het slecht nieuws.

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid fase 2 komt een eind aan de kantonrechtersformule waarbij de vergoeding het aantal dienstjaren was maal het brutoloon plus een correctiefactor. Werknemers waarvan het contract door toedoen van de werkgever wordt beëindigd of niet langer verlengd hebben recht op een transitievergoeding wanneer zij tenminste twee jaar in dienst zijn geweest.

Transitievergoeding geldt ook bij tijdelijke contracten.

De ondernemer kan ook met tijdelijke contracten niet meer onder een transitievergoeding uit. Is een medewerker twee jaar of langer in dienst en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet verlengd dan is de ondernemer een transitievergoeding verschuldigd. Let dus op met de duur van de arbeidsovereenkomsten

Lang dienstverband

De transitievergoeding is aanzienlijk lager dan de ontslagvergoeding. Daarom is het voor ondernemers goedkoper om mensen met een lang dienstverband te ontslaan op het moment dat de transitievergoeding geldt. Per dienstjaar vindt er een opbouw plaats. De regel is: 1/3 maandsalaris per 10 dienstjaren. De maximale vergoeding is € 75.000,- tenzij het jaarsalaris hoger is.

Samenvatting

Een werkgever is goedkoper uit als hij medewerkers met een lang dienstverband ontslaat onder de nieuwe transitievergoeding en de ondernemer de medewerkers heeft met tijdelijke contracten loopt het risico om meer kosten te maken.

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag, neem dan contact op met Groene Hart Juristen en adviseurs.

Maak ook gebruik van de vele voordelen die onze juridische pakketten bieden.

Bekijk hier het korte filmpje over ons.

mr. Wynold Dijkstra is juridisch adviseur voor arbeidsrechtelijke zaken

mr. Wynold Dijkstra is juridisch adviseur voor arbeidsrechtelijke zaken