Vijf tips voor het nemen van ontslag

Ontslag kent verregaande gevolgen, zowel voor jou als werknemer als voor je werkgever. Het is dan ook niet altijd mogelijk om zomaar ontslag te nemen zonder dat het negatieve gevolgen voor je heeft. Hieronder heb ik dan ook 5 tips neergezet in het geval van ontslag.

Tip 1: Kan het wel?

Het is niet altijd mogelijk om ontslag te nemen, zonder dat het vervelende gevolgen voor je heeft. Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan kun je slechts tussentijds opzeggen indien je contract of cao die optie biedt. Is dat niet het geval, dan kan je werkgever een schadevergoeding van je eisen als je desondanks tussentijds opzegt.

Tip 2: Let op opzegtermijn

Als je zelf ontslag neemt, dan moet je de opzegtermijn in acht nemen die in je arbeidsovereenkomst of toepasselijke cao vermeld staat. Normaal gesproken is dit een maand. Verzuim je de opzegtermijn in acht te nemen, dan kan je werkgever eveneens een schadevergoeding van je eisen.

Tip 3: Ken je rechten!

Weet wat je rechten zijn bij het nemen van ontslag. Zo heb je het recht om niet alleen je bovenwettelijke vakantiedagen maar ook je wettelijke vakantiedagen uit te laten betalen. Dat is normaal gesproken niet mogelijk als je nog in dienst bent. Laat je daarom uitgebreid door ons voorlichten over je rechten en plichten.

Tip 4: Vraag om getuigschrift

Zelfs al ga je onder vervelende omstandigheden weg bij je werkgever, hij is verplicht om je een getuigschrift te geven als je daarom verzoekt. Een getuigschrift moet minimaal drie zaken vermelden: de periode in dienst, aantal diensturen en een beschrijving van je functie en werkzaamheden.

Tip 5: Ken de gevolgen!

Tot slot, wees ervan bewust dat ontslag nemen gevolgen heeft voor je recht op een WW-uitkering. Het is uiteraard toegestaan om zelf ontslag te nemen, maar het gevolg daarvan is dat je in de ogen van het UWV werkbedrijf ‘verwijtbaar werkloos’ bent. Hierdoor kun je geen aanspraak maken op een WW-uitkering.

mr. W.O. Dijkstra