Wanbetalers, en wat nu?

Als ondernemer heeft u waarschijnlijk wel eens te maken gehad met klanten die uw facturen niet of te laat betalen. Met name voor de kleine ondernemingen kan dit een lastig probleem vormen. Dit kan namelijk effect hebben op de liquiditeitspositie van uw eigen onderneming.

Een onderscheid kan gemaakt worden tussen klanten die niet willen betalen en klanten die niet kunnen betalen. Er zijn een aantal mogelijke stappen die u kunt ondernemen om het geld alsnog te innen bij elk van deze klanten.

Contact met de debiteur

In het geval dat uw klant de factuur niet wil betalen, kan het zijn dat hier een geschil of andere oorzaak aan ten grondslag ligt. Het is dan belangrijk om contact op te nemen met de debiteur om na te gaan wat de achterliggende reden is van het niet-betalen van de factuur. Dit is een persoonlijke aanpak richting de klant. Wellicht vloeien hier belangrijke afspraken uit voort.

Betalingsregeling

Het overeenkomen van een betalingsregeling kan een goede uitkomst zijn in het geval de klant de factuur niet kan betalen. Het overeenkomen van een betalingsregeling kan dit in sommige gevallen wel mogelijk maken. Hierbij is essentieel dat duidelijke afspraken gemaakt worden en dat deze schriftelijk vastgelegd worden.

Betalingsherinnering en sommatiebrief

Mocht het persoonlijk contact met de debiteur geen voeten in de aarde zetten, is het zaak om schriftelijk een betalingsherinnering te sturen aan uw klant. In deze brief wordt een uiterlijke betalingstermijn gesteld. Deze is in de meeste gevallen vijftien dagen. Indien u ook na deze gestelde termijn geen inhoudelijke reactie ontvangt, kan een sommatiebrief gestuurd worden naar de klant. Hierin wordt nogmaals een termijn gegeven. Dit bedraagt meestal zeven dagen. Hiermee wordt de klant in gebreke gesteld. Indien ook dan nog geen betaling is ontvangen, is uw debiteur in verzuim. Vanaf dat moment mag u de wettelijke rente in rekening brengen bij de klant.

Incassobureau

Indien uw klant nog geen gehoor heeft gegeven aan de eerdergenoemde sommatiebrieven, is soms het opstarten van een gerechtelijke procedure helaas nog de enige stap die gezet kan worden tot het afdwingen van de betaling. Deze gerechtelijke procedure bestaat uit het opstellen van een dagvaarding, het voeren van verweer en het leggen van beslag. Gedurende dit gehele incassotraject kunt u zich laten bijstaan door één van onze juristen.

Ook voor het opstellen van de betalingsherinneringen en sommatiebrieven staan wij voor u klaar.

Rechtsbijstand

Binnen ons zakelijk abonnement bieden wij ook een incassomodule aan. Hiermee heeft u direct ondersteuning bij het incassotraject en geniet u van een gereduceerd uurtarief.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via 088-1165500 of info@groenehartjuristen.nl