Wanneer gelden algemene voorwaarden?

Veel ondernemers verkeren in de veronderstelling dat het laten opstellen van algemene voorwaarden genoeg is om hun bedrijf te beschermen tegen de risico’s van het ondernemen.

Dit is echter niet voldoende. De klant is pas aan de algemene voorwaarden gebonden indien de ondernemer aan twee handelingen heeft verricht. Heeft een ondernemer dit niet gedaan dan kan de klant de algemene voorwaarden voor de rechter laten vernietigen. Lees hier meer over de vereisten waar ondernemers aan moeten voldoen om de klant gebonden te laten zijn aan de algemene voorwaarden.

Toezenden algemene voorwaarden

Veel ondernemers maken de grote fout dat zij vergeten de algemene voorwaarden naar de klant te zenden. Een klant moet namelijk wel weten dat er algemene voorwaarden zijn. Voor een ondernemer betekent dit dat hij naar de klant toe duidelijk naar de algemene voorwaarden moet verwijzen. Het verwijzen naar de algemene voorwaarden moet verder plaatsgevonden hebben voor of bij het sluiten van de overeenkomst. Of de klant al dan niet
kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden is niet van belang. Dat de klant de redelijke gelegenheid heeft gehad om de algemene voorwaarden in te zien is genoeg.

Aanvaarding algemene voorwaarden

Het enkel ter hand stellen van de algemene voorwaarden aan de klant is onvoldoende. Pas als de klant heeft ingestemd met de algemene voorwaarden, is de klant gebonden aan de voorwaarden. Een ondernemer dient in de overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en/of op zijn website een tekst op te nemen dat de klant akkoord gaat met zijn algemene voorwaarden. Een ondernemer dient bijvoorbeeld de volgende tekst op te nemen: ‘Op
onze overeenkomst zijn onze algemene verkoopwaarden van toepassing. Bij ondertekening/aanvinking verklaart u de algemene voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te hebben bevonden.’ In dit geval accepteert de klant bij het ondertekenen of bij het online aanvinken de gelding van de algemene voorwaarden.