Per 1 januari 2023 is de wetswijziging gezamenlijk gezag door erkenning in werking getreden.  

Met gezamenlijk gezag wordt bedoeld dat beide ouders de bevoegdheid hebben om belangrijke beslissingen met betrekking tot het kind te nemen.  

Voor de wetswijziging was pas sprake van gezamenlijk gezag, dus van moeder én vader, als naast erkenning bij de gemeente dit ook bij de rechtbank aangevraagd was.  

Deed je dit als ouders niet dan gold dat de moeder heeft eenhoofdig gezag had. Dit betekent dat alleen de moeder het gezag heeft over het kind, en daarbij dus alleen bevoegd is om beslissingen te nemen.   

In de praktijk zorgde deze regeling voor problemen, met name als de ouders hun relatie verbreken. De moeder is dan immers ‘kapitein op het schip’ en bevoegd om de meeste beslissingen voor het kind te nemen. Hierbij hoefde de vader dan niet betrokken te worden.  

Wat is er nu veranderd? Vanaf 1 januari 2023 geldt voor zowel gehuwde als ongehuwde ouders dat zij beiden van rechtswege het gezamenlijk gezag krijgen als de vader het kind erkent.  

 Let op! Mocht je als vader je kind al tijdens de zwangerschap voor 1 januari 2023 erkend hebt, dan gelden nog de oude regels en moet je alsnog het gezag via de rechtbank aanvragen. Zelfs als jullie kind na 1 januari 2023 geboren. 

Roept deze wetswijziging vragen op of heb jij andere familierechtelijke vragen? Dan helpen wij je graag.