Zijn uw algemene voorwaarden van toepassing?

Zoals uitgebreid omschreven in onze blog over het belang van algemene voorwaarden is het gebruik van algemene voorwaarden zeer belangrijk voor u als ondernemer. Ondanks dat het gebruik hiervan niet verplicht is.

Het opstellen van de juiste en actuele algemene voorwaarden alleen is echter niet voldoende. Uw algemene voorwaarden zijn pas van toepassing op het moment dat deze op de juridisch juiste wijze van toepassing verklaard zijn op de overeenkomst. Op het moment dat dit niet het geval is, kunnen de algemene voorwaarden ongeldig zijn.

Wanneer zijn uw algemene voorwaarden van toepassing?

Informatieplicht

Wanneer uw onderneming de algemene voorwaarden van toepassing wilt verklaren, bent u de gebruiker van de algemene voorwaarden. De gebruiker van de algemene voorwaarden heeft in beginsel een informatieplicht. Dit betekent dat u een redelijke mogelijkheid moet bieden om de klant kennis te laten nemen van uw algemene voorwaarden.

Terhandstelling van de algemene voorwaarden

De gebruiker moet de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand stellen. Dit is de hoofdregel die aan de informatieplicht hangt. Dit betekent dat u de algemene voorwaarden voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst fysiek overhandigt. Van belang is dat u de algemene voorwaarden niet overhandigt na het sluiten van de overeenkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval als de algemene voorwaarden tegelijkertijd met het versturen van de factuur overhandigd worden. Op dat moment zijn de algemene voorwaarden niet op tijd overhandigd en daarmee ook niet geldig.

Soms is het fysiek ter hand stellen van de algemene voorwaarden redelijkerwijs niet mogelijk. Dan gelden op grond van de wet een aantal andere opties voor het voldoen aan de informatieplicht.

Elektronische terbeschikkingstelling

Overeenkomsten kunnen ook via elektronische weg gesloten worden, bijvoorbeeld via een website of per e-mail. Dan is het toegestaan om de algemene voorwaarden ook via elektronische weg ter beschikking te stellen. Hierbij is het geldig om de algemene voorwaarden per e-mail of via een voldoende opvallende link toe te sturen. Het slechts aan de klant aangeven dat de algemene voorwaarden gevonden kunnen worden op uw website is hierbij niet voldoende.

Oplettendheid is geboden

Er moet dus aan verschillende eisen voldaan worden. Daarom is oplettendheid geboden bij het van toepassing verklaren van uw algemene voorwaarden. Hiermee vermeid u het risico dat uw goed opgestelde algemene voorwaarden alsnog niet van toepassing zijn.

Meer weten?

Wij helpen u graag verder indien u vragen heeft over uw algemene voorwaarden of het van toepassing verklaren hiervan. Neem voor hulp en advies vrijblijvend contact met ons op via 088-1165500 of info@groenehartjuristen.nl