Transitievergoeding

Transitievergoeding bij ziekte 

U bent inmiddels al twee jaar ziek in dienst en nu wil uw werkgever u ontslaan. U heeft recht op een transitievergoeding bij ziekte, bij ontslag, maar hoe regelt u dit op de juiste manier? 

Wat is een transitievergoeding?

U heeft recht op een ontslagvergoeding als uw contract eindigt tijdens uw ziekte. Uw werkgever betaalt dit bedrag aan u wanneer u contract stopt op één van de volgende manieren:

  • Uw tijdelijke contract wordt niet verlengd;
  • Het contract wordt via de rechter ontbonden;
  • Uw contract wordt opgezegd met toestemming van UWV;
  • U zegt uw contract op na een escalatie op de werkvloer. 

Transitievergoeding berekenen 2021

Tijdens uw ziekteperiode krijgt u 70% van uw loon doorbetaald, maar soms betalen werkgevers ook het volledige loon door. Dit is onder andere afhankelijk van de CAO. Ontslaat uw werkgever u, terwijl u ziek bent? Dit mag niet zomaar, omdat u recht heeft op ontslagbescherming. Accepteer dit dus niet!

Om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen houdt u rekening met twee factoren: de duur van uw dienstverband en de hoogte van uw laatstverdiende loon. Ga uit van het bruto maandsalaris, inclusief vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering. Soms tellen toeslagen ook mee, maar bespreek dit altijd met uw jurist. 

De berekening van de transitievergoeding ziet er vanaf 1 januari 2020 als volgt uit:

  1. U krijgt ⅓ maandsalaris per heel dienstjaar, gerekend vanaf uw eerste werkdag;
  2. Daarbij berekent u de rest van de ontslagvergoeding met een formule: (brutoloon ontvangen over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (⅓ bruto maandloon / 12). 

Houd er rekening mee dat de maximale transitievergoeding na 2 jaar ziekte in 2021 € 84.000 is. 

Ontslag na 2 jaar ziekte

Na twee jaar in de ziektewet vervalt het ontslagverbod. De werkgever hoeft geen salaris meer te betalen en mag overgaan tot ontslag. Hiervoor heeft uw werkgever wel een ontslagvergunning nodig van het UWV.

In bijzondere gevallen is het mogelijk om na de eerste 26 weken ziekte de werknemer te ontslaan, wanneer er geen zicht is op herstel. Als u uw werkzaamheden niet langer kunt uitvoeren en uw werkgever u niet kan herplaatsen binnen de organisatie, dan is het mogelijk om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hier is wel een verklaring van de bedrijfsarts voor nodig én de werkgever moet kunnen aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om u in te zetten binnen de organisatie. 

Mijn werkgever wil mij niet ontslaan na 2 jaar ziekte

Wil uw werkgever u na twee jaar ziekte niet ontslaan? Dan is er sprake van een slapend dienstverband. Dit is niet meer toegestaan sinds de Hoge Raad in 2019 hierover heeft geoordeeld. Het is verstandig om een jurist in te schakelen, wanneer dit u is overkomen. Wij schrijven uw werkgever aan dat hij uw dienstverband moet beëindigen en herinneren hem eraan dat hij u een transitievergoeding is verschuldigd. Uiteraard controleren wij ook of de transitievergoeding op de juiste wijze is berekend. 

Door een jurist in te schakelen zet u uw eis extra kracht bij en weet u 100% zeker dat u handelt volgens de actuele wet- en regelgeving. Helaas zijn werkgevers meer ontvankelijk voor een schrijven van een juridisch specialist, dan van een werknemer. 

Meld bij ons kosteloos uw geschil of kwestie

Om uw zaak goed te kunnen beoordelen vragen wij u om de stukken toe te sturen, zodat wij u een passend voorstel kunnen doen. Wij kijken naar uw zaak en geven u een prijsopgaaf, zodat u nooit voor onverwachte kosten komt te staan.

Breng ons op de hoogte via Meld kosteloos uw geschil of mail uw stukken naar administratie@groenehartjuristen.nl. Uw stukken zijn vertrouwelijk en worden ook zo door ons behandeld in onze beveiligde omgeving. Op het moment dat u geen gebruik maakt van rechtshulp vernietigen wij uw stukken. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan ons privacybeleid

Schakel Groene Hart Juristen direct in. 

Heb je vragen?

Wij helpen jou graag verder. Laat je naam, telefoonnummer en e-mailadres achter en wij bellen je terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*