Actueel

WIA

WIA – Dit is wat onze juristen voor jou kunnen betekenen Werknemers die na 2 jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) krijgen. De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit 2 regelingen. De regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is er voor wie nog gedeeltelijk kan werken. Mensen die […]

Lees meer

Nieuwe ketenregeling bij tijdelijke contracten

Nieuwe ketenregeling bij tijdelijke contracten Er is nogal wat veranderd met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Zo wijzigt de ketenbepaling van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 juli 2015 zijn gesloten. De arbeidsovereenkomsten gaan twee jaar na het ingaan van de eerste arbeidsovereenkomst over in een arbeidsovereenkomst voor […]

Lees meer

Betalingstermijnen, wettelijke rente en incassokosten

Betalingstermijnen, wettelijke rente en incassokosten Sluit u een overeenkomst met een bedrijf, overheid of consument? Dan geldt vaak een betalingstermijn. Deze termijn mag niet onredelijk zijn. Er is geen wettelijke minimumbetalingstermijn. De betalingstermijn staat meestal in de algemene voorwaarden van de overeenkomst. Wettelijke betalingstermijnen De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven […]

Lees meer

(Buitenlands) Personeel aannemen

Stappenplan personeel aannemen Deze informatie is geplaatst door: Groene Hart Juristen Waar krijgt u mee te maken als u personeel wilt aannemen? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Wilt u buitenlands personeel aannemen? Dan hebt u een aantal extra verplichtingen. Meer informatie kunt u opvragen bij Groene Hart Juristen […]

Lees meer

Concurrentiebeding verboden bij tijdelijke contracten

Hoe zit het ook alweer? Het is niet langer meer mogelijk om in een tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Dat betekent dat een tijdelijke kracht in alle vrijheid naar een concurrerende organisatie kan overstappen. XpertHR legt uit wanneer je een uitzondering mag maken op deze regel en voor wie deze geldt. Het verbod […]

Lees meer

Nieuwe rechtsvorm voor startups voorgesteld

Nieuwe rechtsvorm voor startups voorgesteld D66 wil dat er een aparte rechtsvorm komt voor jonge, innovatieve bedrijven, zodat zogeheten startups zich in de eerste twee jaar volop kunnen concentreren op innoveren en zo weinig mogelijk hinder ondervinden van regels. ”Juist in de eerste twee jaar telt elke cent en hebben deze innovatieve jonge bedrijven ondersteuning […]

Lees meer

De toekomst van de jurist

De toekomst van de jurist Hoe ziet deze toekomst eruit? Een interessante vraag waarbij deels opleiding en scholing een bepalende rol spelen en deels technologie en maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld. Het moge duidelijk zijn dat het vak jurist of advocaat, welke termen ik nu even door elkaar heen gebruik niet zal uitsterven. Het vak […]

Lees meer

Hoogte incassokosten?

Hoogte incassokosten? Dien hier uw vordering in aanvraag incasso Heeft u een rekening niet (op tijd) betaald? Dan mag de schuldeiser kosten bij u in rekening brengen om het openstaande bedrag van u te krijgen. Dit zijn incassokosten. Hoeveel de schuldeiser maximaal in rekening mag brengen, is wettelijk vastgelegd. Maximale incassokosten De maximale incassotarieven zijn […]

Lees meer

onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst is start voor verdere onderhandelingen Als ontslag onontkoombaar is, start de fase onder welke voorwaarden het ontslag plaatsvindt. Feitelijk start dan het proces van onderhandelen over voorwaarden en condities. Onderschat dit niet. Onderhandelen is een vak apart. Vaak doet de werkgever een eerste aanzet voor de ontbindingsafspraken en legt dit vast in een […]

Lees meer

Belang algemene voorwaarden

Belang algemene voorwaarden Problemen kunnen altijd ontstaan en u kunt dat vaak voorkomen met algemene voorwaarden. Maar waarom zou ik algemene voorwaarden gebruiken, is de meest gestelde vraag van ondernemers. Zij geven aan dat zij nooit problemen hebben en dat het al jaren goed gaat en dat er altijd keurig op tijd wordt betaald. Dan […]

Lees meer

Vergeving geweigerd

Vergeving geweigerd De meeste conflicten worden voortijdige opgelost door middel van mediation of onder begeleiding van een jurist. Zaken uitpraten en conflicten beslechten is hierin een goede zaak. Toch kan een conflict ondanks dat dit is uitgesproken onderhuids blijven door etteren. Welk geneesmiddel is dan nog effectief? Dat is vergeving. Lees hieronder het verhaal van […]

Lees meer

Wijzigingen ontslagrecht 2015

De ontslagprocedure verandert. Wijzigingen ontslagrecht 2015. U bent er vast al heel vaak mee geconfronteerd. Maar bent u er ook klaar voor? U kunt deze wijzigingen ervaren als een juridisch web. Voortaan moet u bij ontslag een andere route nemen dan voorheen. Wat kunt u doen? – U volgt een ontslagprocedure bij het UWV – […]

Lees meer